I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom služby Fakturujonline.sk je spoločnosť Pledge media s.r.o. so sídlom Úžiny 7467/1 831 06 Bratislava  (IČO: 53866002) zapísaná na Bratislava III, odd. Sro,  oddiel: Sro, vložka č. 153594/B (ďalej už ako Poskytovateľ, Prevádzkovateľ alebo Fakturujonline.sk). V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: ahoj@fakturujonline.sk.

Užívateľom (alebo Používateľom) sa rozumie každá osoba, ktorá navštívila otvorila webovú stránku Fakturujonline.sk a pristupuje k obsahu alebo k aplikácii. Pod webovou stránkou rozumieme stránku Fakturujonline.sk vrátane subdomén a ďalšie obsahu na webe.

Tieto Zásady môžu byť jednostranne zmenené zo strany Prevádzkovateľa, o čom Prevádzkovateľ upozorní Používateľa najneskôr od 30 dní, od kedy nastane zmena. Používateľ informuje Používateľa iba v prípade, ak dôjde k zásadnej zmene. Pod zásadnou zmenou rozumieme takú, ktorá mení podmienky a nie textáciu ustanovenia.

II. Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie používateľov portálu. Pojmom osobné údaje označujeme všetky údaje, ktorými je možné identifikovať jednotlivca (meno, priezvisko, adresa,…). Odovzdávanie osobných údajov (e-mailové adresy či iné informácie) poskytuje používateľ len na dobrovoľnej báze. Nikdy Prevádzkovateľ vás nebude nútiť, aby ste mu odovzdali osobné údaje. V prípade zbierania osobných údajov sú spracovávané podľa úst. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej už len osobné údaje) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Vo všeobecnosti  využívanie niektorých stránok môže vyžadovať cookies súbory alebo inú technológiu sledovania.

Na čo slúžia cookies a prečo ich používame?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré odosielajú internetové prehliadače navštíveným stránkam. Tieto údaje slúžia na analýzu správania sa používateľov. Napríklad na zistenie preferovaného jazyka a ďalších nastavení, vďaka čomu vieme zvýšiť kvalitu našich služieb. Vo všeobecnosti používame Technické alebo funkčné cookies, Štatistické cookies a Reklamné cookies. Ďalšie podrobnosti o cookie nájdete na tejto podstránke.

Cookies tretích strán, umiestnených na našich stránkach / Spracovávatelia osobných a iných údajov a ich podmienky používania

Cookies tretích strán spracovávajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google Adsense, Facebook a ďalší. Tieto cookies nám slúžia na analýzu používateľského správania a lepšieho cielenia reklamy. Prevádzkovateľ portálu k ním nemá ale priamy prístup. Podmienky spracovávania cookies tretích strán, si môžete preštudovať na stránkach našich partnerov.

Používateľ používaním našich služieb súhlasí využitím ďalších spracovateľov pre naplnenie účelu spracovateľskej zmluvy, používania našej služby, či za marketingovým alebo iným účelom.

Ďalšie podrobnosti o platnosti cookie a ďalších partneroch, s ktorými môžeme zdieľať vaše údaje, nájdete na tejto podstránke.

Chcete obmedziť alebo zmeniť nastavenia  cookies? 

Tieto nastavenia závisia od internetového prehliadača, ktorý používate. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej návštevník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky (napríklad koľkokrát ste si zobrazil stránku a podobne). Tieto dáta sú informácie o pohybe návštevníka webstránky, ktoré ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého návštevník navštívil stránku a spoločnosť ako Facebook, Google či iná ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

Postup pri odstránení cookies:

Návody pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov:

• Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
• Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
• Opera: help.opera.com
• Safari: support.apple.com

Aké dáta o Vás spracovávame

Prevádzkovateľ spracováva o vás údaje, ktoré ste zadali pri registrácii do služby (napr. e-mail, meno a priezvisko, názov firmy, číslo bankového účtu, IČO a DIČ, adresu, logo, prípadne iné informácie, ktoré ste vyplnili pri registrácii alebo počas používania služby). Rovnako uchovávame v našej databáze Váš e-mail, ak ste ho zadali pri registrácii do odberu správ (Newsletter). Tieto údaje používame napríklad za účelom, aby sme boli schopní vystaviť vám faktúru za poskytnuté služby. Tieto údaje môžeme používať aj v iných službách, napríklad za účelom propagácie našej Služby. Údaje, ktoré nahrávate do aplikácie, napríklad informácie o partneroch, neanalyzujeme, no sú uložené na na našich serveroch a to za účelom, aby ste mohli s nimi neskôr pracovať. Napríklad, keď si vytvoríte platobného partnera, tak aby ste pri vystavovaní dokladov nemuseli údaje vypĺňať znova, tak môžete ich načítať zo serverov Prevádzkovateľa. Ide o údaje, ako napríklad IČO, DIČ, číslo bankového účtu, adresa, a ďalšie, ktoré ste zadali. Ak si neprajete, aby sme ukladali údaje o Vašich partnerov na našich serveroch, tak ich ukladajte do kontaktov a faktúry, ktoré vystavíte, odstráňte zo služby, napríklad potom, ako si ich stiahnete alebo odošlete. 

Údaje, ktoré ste nahrali do aplikácie (s výnimkou údajov o partneroch), môže Prevádzkovateľ používať na marketingové účely a to po dobu, kým tento súhlas neodvoláte. V rámci oprávneného záujmu, vás môžeme kontaktovať najviac však 2 mesiace s ponukou na naše služby, a to aj potom, ako ste tento súhlas vzali späť.

Užívateľ berie na vedomie, že má plnú kontrolu a zodpovednosť za údaje, ktoré vyplnil pri registrácii či do aplikácie, a ktoré tam uchováva. Užívateľ rovnako berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, ak dôjde k úniku dát zo Služby, ktorú poskytuje, a preto by mal údaje, ktoré nahráva do aplikácie, pravidelne odstraňovať, aby minimalizoval riziko potenciálne škody. Používateľ rovnako berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, ako sa narába s údajmi, ktoré ste vložili pri registrácii alebo počas používania služby, ak ste povolili prístup k Vášmu účtu tretej osobe (napr. nadriadenému účtu, ktorou môže byť napríklad Váš účtovník) a to buď priamo alebo cez funkcie webu.

Údaje obsiahnuté vo vygenerovaných dokladoch sú uchovávané po dobu existencie účtu, najviac však po dobu 10 rokov. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže váš účet odstrániť na základe Podmienok používania služieb a to bez upozornenie Používateľa.

Dáta z  používania portálu: Ide hlavne o dáta, ako sú: dáta o zariadení, z ktorého navštevujete náš portál, dáta z logov (ako sú IP adresa, čas prístupu, počet zobrazení stránky, čas strávený na stránke a ďalšie), dáta zo súborov cookies a monitorovacích programov našich partnerov (Google Analytics, Facebook, Google Adsense, a ďalšie) či informácie z pluginov, ktoré aktívne využívame. Pledge media s.r.o. tieto údaje využíva hlavne za účelom zlepšovania poskytovania služieb, optimalizácie stránok, analytické a štatistické reporty, prispôsobenia reklám, zistenia zneužívania portálu a zabezpečenia riadneho chodu našich služieb.

Po tom, ako ukončíte používanie našej služby, tak vaše dáta, ktoré o Vás spracovávame, zlikvidujeme a to najneskôr do 3 mesiacov potom, ako ste zaplatili posledné predplatné. O tom, že dôjde k odstráneniu vášho účtu, vás môžeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo iným spôsobom, no nie je to povinnosť Prevádzkovateľa. 

Vložený obsah z tretích stránok

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

IV. Odstránenie dát o Používateľa

V prípade, ak si želáte odstrániť Vaše dáta, tak nás prosím informujte prostredníctvom e-mailovej správy na ahoj@fakturujonline.sk s predmetom správy „Odstránenie účtu / názov firmy, ktorú ste zadali pro registrácii“. Následne budú Vaše údaje odstránené zo serverov spoločnosti Pledge media s.r.o. a to najneskôr do 30 dní (z pravidla údaje odstraňujeme obratom). Používateľ ale berie na vedomie, že odstránením dát, môže dôjsť aj k zániku jeho účtu. V prípade zániku z dôvodu, ak  požiada používateľ o odstránenie dát, nevzniká používateľovi nárok na vrátenie platby za službu s výnimkou, ak sa to udeje v prvých 14 dní od zakúpenia služby. 

Komu Vaše dáta poskytujeme?

Vaša dáta poskytneme na základe platných právnych noriem a predpisov orgánom verejnej  správy a to len na základe žiadosti.

Našim poradcom, marketérom, poskytovateľom IT služieb, a podobne a to za účelom zabezpečenia  riadneho chodu portálu na plnenie našich povinností a oprávnených záujmov.

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovatelia v súlade s GDPR a zároveň sprostredkovávajú služby len na základe pokynov a v mene Pledge media s.r.o.

V. Práva a povinnosti

Používateľ je povinný dodržiavať podmienky Prevádzkovateľa v zmysle Podmienok používania služby, resp. v zmysle týchto Zásad.

Prevádzkovateľ  je povinný dodržiavať Podmienoky používania služby vrátane týchto zásad.

Používateľ môže kedykoľvek odvolať súhlas, aby sa jeho údaje, ktoré vložil do služby (pri registrácii alebo počas jej používania), Prevádzkovateľ používal na marketingové účely. Takúto žiadosť je Používateľ povinný poslať na adresu ahoj@fakturujonlione.sk s predmetom správy „Nepoužívanie osobných údajov na marketingové služby“. Takáto žiadosť musí byť odoslaná z e-mailu, ktorý ste zadali pri registrácii, resp. ho máte uvedený v profile ako Váš e-mail.

Ak Používateľ zistí, že jeho údaje nie sú spracovávané spôsobom podľa týchto Zásad, prípadne na základe platnej legislatívy, tak je povinný o tom bezodkladne kontaktovať Prevádzkovateľa, ktorému poskytne primeranú lehotu na nápravu, ktoré ale nesmie byť kratšia ako 1 mesiac. Ak Prevádzkovateľ odstráni nedostatky v určenej lehote, tak sa má za to, že k porušeniu Podmienok používania služby či Zásad nedošlo. 

VI. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť pravidlá používania a používateľ je povinný sa s nimi pravidelne oboznamovať. Zmena pravidiel je platná dňom zverejnenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje kedykoľvek zmeniť a aj bez uvedenie dôvodu podmienky používania.

Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že nepreberá zodpovednosť za obsah označený ako PR, Reklama, TS (resp. tlačová správa) alebo odkazujúci na externé stránky ponúkajúce tovar konečnému spotrebiteľovi, , vrátane externých odkazov, ktoré vedú mimo stránky prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ vynaloží úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov inými osobami, ale nezodpovedá Používateľovi za ujmu spôsobenú neoprávneným spracovaním osobných údajov treťou osobou.

Všetky servery, na ktorých sú uchovávané dáta Používateľov, ktoré používateľ vložil pri registrácii do služby alebo počas jej používania, sú hosťované na serveroch spoločnosti Forpsi a sú hosťované v krajinách Európskej únie, zväčša v Českej republike. 

Používateľ, ktorý sa registruje do služby alebo odovzdá svoju e-mailovú adresu dobrovoľne, nepovažuje e-maily, ktoré dostane od Prevádzkovateľa, za nevyžiadanú poštu v zmysle platnej legislatívy SR.

Ak z nejakého dôvodu, bude niektoré z uznesení vyššie neplatné, tak Používateľ a Prevádzkovateľ sú povinní uzatvoriť novú dohodu a to tak, aby napĺňala čo najbližšie pôvodne zamýšľaný stav.

Všetky právne vzťahy, ktoré vznikajú alebo súvisia s používaním našich služieb, sa radia právom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak ste si účet vytvorili z inej krajiny. Na riešenie sporov, sú príslušné súdy Slovenskej republiky, ktoré sa radia slovenským právom.

Podmienky sú platné od 1.02.2024.

Zdielať: