Jednou z najviac frustrujúcich vecí, ktorá sa vám môže stať, je, keď dokončíte zákazku, odovzdáte ju, ale odberateľ vám bez dôvodu odmietne uhradiť faktúru a nekomunikuje s vami. V prvom rade je potrebné mať s obchodným partnerom nastavený dátum splatnosti faktúry dopredu. Možno ste to nevedeli, ale dátum splatnosti faktúry nie je povinným údajom na faktúre. Ak nie je ale uvedený na faktúry, tak odberateľ je povinný uhradiť faktúru bezodkladne. Štandardom ale býva, že ak nemáte nastavený dátum splatnosti s odberateľom, tak mu dáte na to 14-dní, aby faktúru uhradil. Vráťme sa ale späť k situácii, kedy vám obchodný partner neuhradil faktúru a je po splatnosti, ako by ste mali následne postupovať.

Čo robiť, keď vám zákazník neuhradil faktúru?

Pošlite v prvom kole zákazníkovi upomienku

Keď zákazník neuhradí faktúru za poskytnuté služby, je dôležité postupovať systematicky a profesionálne. Neodporúčame vám, aby ste ho kontaktovali v prvom kole s vyhrážkami či iným agresívnejším spôsobom, aby ste si nepokazili vzťahy.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

V prvom rade si je dôležité uvedomiť, že k nezaplateniu faktúry mohlo dôjsť aj omylom. Stáva sa to všetkým. A preto, by ste nemali začať panikáriť. V prvom kole je potrebné informovať o vzniknutej situácii zákazníka, ideálne mu poslať upomienku a telefonicky ho kontaktovať. V upomienke uveďte o akú faktúru ide, v akej výške a tiež, že ju prikladáte v prílohe.

Zoberte na vedomie, že prevod peňazí medzi bankami môže trvať aj niekoľko dní, a preto ako prejav dobre vôle dajte svojmu zákazníkovi pár dní k dobru, aby faktúru uhradil. Štandardom býva týždeň.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

TIP:

V našej aplikácii si môžete nastaviť, kedy faktúra bola uhradená a kedy nie. Rovnako môžete pohodlne filtrovať medzi zaplatenými a nezaplatenými faktúrami, aby ste mali prehľad, ktoré faktúry boli už uhradené a ktoré ešte nie.

Prvá upomienka nepomohla? Pošlite druhú

V prípade, ak zákazník na prvú správu nereagoval, odporúčame vám, aby ste poslali druhú upomienku. V tomto liste už buďte o trochu ráznejší a informuje vášho zákazníka o následkoch nezaplatenej faktúry. Pod následkami myslíme úroky alebo sankcie za omeškanie úhrady faktúry. Úroky z omeškania sa platia popri samotnom dlžnom plnení, ktoré ja stanovené percentom z dlžnej sumy. Táto suma sa zväčša určuje podľa dohody alebo zmluvy, ktorú majú obchodní partneri medzi sebou uzavretú. Ak takúto dohodu nemáte, aj na to myslí zákon. Sadzba je ale rozdielna v závislosti od toho, či ide o občianskoprávny vzťah alebo ide o obchodnoprávny vzťah. Výška úroku sa riadi aktuálnou sadzbou Európskej centrálnej banky.

Vášmu obchodnému partnerovi dajte termín, do kedy musí faktúru uhradiť. Ako v predošlom prípade, štandardom býva týždeň.

Pošlite predžalobnú výzvu

Väčšinou, keď druhú stranu informujete, že jej hrozia sankcie, tak začne komunikovať a spolupracovať. Môže sa ale stať, že bude stále mlčať. V tomto prípade vám nezostáva nič iné, ako poslať druhej strane informačný list, predžalobnú výzvu, v ktorej budete informovať dlžníka, že si budete vymáhať svoj nárok súdnou cestou. Predžalobná výzva by mala obsahovať základné informácie, ako sú, kto je dlžníkom, dátum splatnosti, predošlé upomienky, podrobnosti o úroku, ktorý si budete nárokovať, zmluvných pokutách a taktiež informáciu o tom, že budete žiadať uhradenie trov súdneho konania. Nezabudnite zároveň uviesť, komu a kedy je potrebné uhradiť dlžnú sumu.

Obráťte sa na súd

Ak vám zákazník neuhradil faktúru a to ani po opakovaných výzvach, tak je potrebné podať návrh na vydanie platobného rozkazu. Základný poplatok, ktorý musíte uhradiť, je 6% z dlžnej sumy. V súdnom konaní platí, že ak budete zastúpený advokátom, advokát má právo požadovať, aby jeho odmenu nahradila protistrana.

TIP:

Nebojte sa poplatkov alebo právneho zastúpenia. Mnoho advokátskych kancelárií nepýta poplatky dopredu a zväčša si ich vymáha od dlžníka.  

Nezabudnite na to, že úspech vymožiteľnosti vášho nároku závisí vo veľkej miere od toho, ako dobre máte zdokumentovanú dlžnú sumu. Znamená to, že potrebujete riadne vydokladovať objednávku kupujúceho, že ste dodali službu alebo tovar, poslali ste upomienky, a že nedošlo k úrade pohľadávky. Platobný rozkaz je zjednodušenou formou rozsudku, ktorý súd vydá na základe dôkazov predložených navrhovateľom.

Návrh sa podáva formou elektronického formulára dostupného na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti.

Nebojte sa, že súdy budú rozhodovať mesiace alebo roky. Príslušný súd v tomto prípade koná pomerne rýchlo a už za 10-pracovných dní od podania žiadosti, by ste mohli mať v ruke platobný rozkaz.

Zdielať: