Hlavne ak začínate podnikať, tak vystavovanie faktúr a všetky náležitosti okolo toho, môžu byť pre vás strašiakom. Nemusíte sa ale báť, je to jednoduchšie, než sa zdá. Nedávno sme si povedali, čo všetko musí byť na faktúre. Dnes sa pozrieme na ďalšiu tému, ktorou je Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby. Túto problematiku rieši § 19 ods. 1 zákona o DPH.

Medzi základné údaje, ktoré sú na faktúre, patria dátum splatnosti, dátum dodania služby a dátum, do kedy má zákazník uhradiť dlžnú sumu. Vedeli ste ale, že dátum splatnosti nemusí byť na faktúre uvedený? Ale neutekajme od témy a vráťme sa späť. Na faktúre musí byť uvedený dátum jej vyhotovenia a dátum dodania služby. Dátum vystavenia je deň, keď ste faktúru vyhotovili a odoslali klientovi. Ten môže byť až 15 dní od dodania služby. Ak nie ste platcom DPH, tak podľa zákona by ste faktúru mali vystaviť bez zbytočného odkladu. Teda v krátkej nadväznosti na to, ako ste dodali tovar alebo službu.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Možno sa teraz pýtate, prečo spomíname dátum vystavenia faktúry a dátum dodania služby v súvislosti s pojmom Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby. Ide totiž o prepojené misky s vodou.

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru alebo služby

Zákon o DPH konkrétne uvádza:

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

„Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník.“, píše s v 1. odstavci § 19 zákona o DPH. „Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.“, je uvedené v 2. odstavci toho istého paragrafu.

Čo ak tovar a službu dodávam postupne?

Mätúce pre niekoho môže byť, kedy vzniká daňová povinnosť, ak tovar alebo službu poskytujete dlhšie časové obdobie alebo ju odovzdáva postupne. V tomto prípade tovar alebo služba sa považuje za dodanú najneskôr posledným dňom dodania služby. Pre lepšiu ilustráciu si predstavte, že máte internetovú stránku, na ktorej poskytujete reklamný priestor 30 dní v mesiaci. Službu poskytujete kontinuálne počas celého mesiaca. Dátum dodania služby je posledný kalendárny deň mesiaca.

Vráťme sa teraz späť k dátumu dodania tovaru alebo služby, ktorý je uvedený na faktúre. Tento dátum je zároveň aj dátumom daňovej povinnosti. Do pozornosti by sme vám ale dali ešte situáciu, keď za tovar alebo službu dostanete zaplatené skôr, ako ich odovzdáte. V tomto prípade daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby.

„Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.“, píše sa v Zákone o DPH.

Čo z toho plynie?

Možno sa teraz pýtate, čo to znamená. Ak ste napríklad mesačným platcom DPH a tovar ste dodali v 10. deň v mesiaci, tak musíte nasledujúci mesiac podať Kontrolný výkaz DPH a odviezť DPH štátu najneskôr do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Záverom treba povedať, že existujú ale aj iné špecifické situácie, ktoré môžu nastať. Napríklad, ak tovar dodávate prostredníctvom predajných automatov, prípadne obdobným strojom, do ktorých sa hádžu mince, bankovky a podobne, tak daňová povinnosť vzniká dňom výberu peňazí z prístroja alebo keď sa zistí iným spôsobom výška obratu. Ide ale špecifické prípady, ktoré rieši Zákon o DPH.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: