Nedávno sme sa venovali téme, či je lepšie podnikať na živnosť alebo na s.r.o.. Taktiež sme podrobne rozoberali daňové zaťaženie firiem a živnostníkov vrátane odvodov, ak podnikáte ako SZČO. Hneď na začiatok treba uviesť, že daňovú licenciu nemusia platiť živnostníci, ale len právnické osoby.

Čo je to daňová licencia (Minimálna daň právnickej osoby)?

Možno ste už počuli pojem daňová licencia. S týmto pojmom sme sa mohli stretávať do roku 2018, kedy bol tento poplatok zrušený. Vo svojej podstate išlo o základnú daň, ktorú musela zaplatiť každá právnická osoba a to bez ohľadu na to, či bola v zisku alebo strane. Tento poplatok, hoci bol v minulosti zrušený, tak sa v roku 2024 v obmenenej podobe vrátil.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Nástupom novej vlády sa ale tento poplatok vrátil, no po novom sa volá “Minimálna daň pre právnické osoby”. Túto problematiku rieši § 46b Zákona č. 595/2003 Z. z. (Zákon o dani z príjmov). Po novom sú štyri poplatky, predtým boli tri.

Vo veľmi zjednodušenej podobe ide o poplatok, ktorý musíte zaplatiť za to, že podnikáte a to bez ohľadu na to, ako sa vám darí. To znamená, že aj keď hospodárite v mínuse. Tento poplatok sa odvíja od výšky tržieb, ktoré vaša spoločnosť dosiahla. To znamená, že čím vyššie máte tržby (POZOR! Nemýľte si tržby a zisk), tým vyšší je poplatok, ktorý musíte uhradiť.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Prejdime ale k samotným tržbám, od ktorých sa odvíja výška poplatku.

  • Pri tržbách do 50-tisíc € musíte uhradiť poplatok 340 €.
  • Pri tržbách prevyšujúcich 50-tisíc € do 250-tisíc € musíte uhradiť 960 €.
  • Pri tržbách nad 250-tisíc € do 500-tisíc € je poplatok 1 920 €.
  • Pro tržbách nad 500-tisíc € je poplatok 3 840 €.

Táto povinnosť je platnou od 1.1.2024. To znamená, že prvýkrát túto minimálnu daň budete platiť v nasledujúcom roku, teda v roku 2025 po podaní daňového priznania. V prípade, ak vám z daňového priznania ale vyplynie, že ste povinný zaplatiť vyššiu daň ako je Minimálna daň, tak povinnosť zaplatiť tento poplatok nemáte.

Zákon počíta aj s výnimkami, kedy daň nemusíte platiť, resp. poplatok je nižší. Napríklad, ak je 20 % zamestnancov z celkového počtu zdravotne znevýhodnených, tak sa poplatok znižuje o polovicu. Túto problematiku podrobne rieši Vyhlášky ŠU SR č. 425/2023 Z. z..

Existuje aj niekoľko výnimiek, kto nemusí minimálnu daň platiť

Možno sa teraz pýtate, či budete platiť minimálnu daň hneď v prvom roku podnikania. Ako takou útechou pre začínajúcich podnikateľov môže byť, že po založení firmy nebudú platiť tento minimálny poplatok po prvom roku podnikania, ale až po druhom.

„Minimálnu daň právnickej osoby neplatí a) daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie“, píše sa v § 46b v bode 7.

To znamená, že ak založíte firmu v roku 2024, tak prvýkrát budete platiť daňovú licenciu až v roku 2026. Výška poplatku sa bude odvíjať od dosiahnutých tržieb. Inými slovami, prvý rok nebudete platiť daň za to, že podnikáte.

Výnimku z platenia minimálnej dane má okrem iného niekoľko právnických osôb. Sú nimi napríklad občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkvi a ďalšie (podrobne sú rozpísané v § 12 ods. 3 a 4). Potom sú to pozemkové spoločenstvá s príjmom do 10-tisíc € či daňovník počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo daňovníkovi doručené oznámenie o začatí konania o likvidácii spoločnosti. Bližšie podrobnosti vrátane presného súpisu právnických osôb, ktorým je minimálna daň odpustená, nájdete v § 46b v ods. 7 v bodoch a) až f).

Zdielať: