Jednou z vôbec najčastejších foriem podnikania v našom regióne je podnikanie na živnosť. Spolu s podnikaním ruka v ruke idú aj povinnosti, hlavne platenie daní, odvodov a rôznych poplatkov.

Ako vysoké sú odvody do Sociálnej poisťovne

V prípade živnosti musíte platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Výhodou pri živnosti je, že v prvom roku podnikania neplatíte žiadne odvody do Sociálnej poisťovne.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Rovnako treba uviesť, že povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne nemáte, ak váš príjem z podnikania nepresiahne potrebnú hranicu zárobkov. V roku 2024 je táto hranica príjmu 7 824 €. Výška tohto príjmu sa ale každoročne upravuje. Ide o 12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu. To, čo sa presne pokladá za príjem, upravuje § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Bolo by ale krátkozraké nevedieť, koľko budete platiť v nasledujúcom roku. Vaše povinnosti, koľko musíte platiť do Sociálnej poisťovne, upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká po podaní prvého daňového priznania. Následne odvody budete platiť od 1. júla, resp. od 1. októbra, ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Začnime tým, že najnižšie možné mesačné odvody do sociálnej poisťovne sú 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu.

Čo je to minimálny vymeriavací základ?

Minimálny vymeriavací základ sa každý rok upravuje. Odvíja sa od priemerného mesačného zárobku, ktorý bol dva roky dozadu. Vypočíta sa ako 50% z priemernej mesačnej mzdy.

To znamená, že pre rok 2024 je minimálny vymeriavací základ 652 eur, čo predstavuje 50 % z 1 304 eur (ide o priemernú mzdu z roku 2022).  Z neho 33,15% je 216,13 €. Ak ste teda priznali za minulý rok príjem 7 824,01 €, budete v období od júla 2024 až po jún 2025 mesačne platiť sociálne odvody vo výške 216,13 €.

Môže nastať situácia, že budem platiť viac?

Samozrejme, spolu s narastajúcim príjmov, vám rastie aj odvodové zaťaženie. Maximálny vymeriavací základ má ale svoj strop, ktorý sa vypočíta ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. To znamená, že 7 x 1 303 €, čiže 9 128 €. Výsledkom teda je, že vaše mesačné náklady môžu hypoteticky rásť v roku 2024 na odvodoch do Sociálnej poisťovne do výšky 3 025 €.

faktura_peniaze
Zdroj: Stefan Schweihofer z Pixabay

Ako vysoké sú odvody do zdravotnej poisťovne

Túto problematiku upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Živnostník je povinný okrem odvodov do Sociálne poisťovne (po prvom roku podnikania) platiť aj odvody do zdravotnej poisťovne. V tomto konkrétnom prípade odo dňa, kedy ste sa stali samostatne zárobkovo činnou osobou. Vaše minimálne náklady budú 15 % z minimálneho vymeriavacieho základu. Pre rok 2024 to predstavuje náklady 97,80 € mesačne. V prípade, ak ide zdravotne znevýhodnenú osobu, tak výška poplatku je polovica. Na rozdiel od odvodov do Sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej nemajú svoj strop. Bezprostredné platenie odvodov sa netýka poistencov štátu (napr. študentov), živnostníkov, ktorí sú popri živnosti zamestnaní, osoby na materskej dovolenke či dôchodcov. Je ale dobré si ich platiť, aby vám nevznikol možný vysoký nedoplatok. Výhodou ale je, že ak ste zamestnaní a popri tom máte živnosť, tak budete platiť nedoplatok len podľa skutočne dosiahnutých príjmov.

Pozor, hovoríme ale len o preddavkoch

Treba ale podotknúť, že ide len o preddavky na zdravotnom poistení. Vy, ako podáte daňové priznanie daňovému úradu, tak daňový úrad posunie informáciu o vašom príjme zdravotnej poisťovni, a tá následne vykoná ročne zúčtovanie na zdravotnom poistení. Na základe ročného zúčtovania vám odpočíta poistné, ktoré ste už zaplatili. Ak budete mať nedoplatok, tak ho budete musieť doplatiť.

dokument vypisovanie dokumentov
Zdroj: Max z Pixabay

Rovnako treba povedať, že z ročného zúčtovania vám môže vyplynúť vyšší preddavok na zdravotnom poistení pre nasledujúceho obdobie. Taktiež je nevyhnutné uviesť, že ak ste popri zamestnaní v prvom roku bezprostredne neplatili preddavky do zdravotnej poisťovne, tak od toho nasledujúceho už budete.

TIP: Rozmýšľate, že si založíte živnosť popri zamestnaní? Pozrite sa na podmienky.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: