Pravdepodobne ste sa pri podnikaní už stretli s tým, že pri kúpe tovaru ste okrem faktúry dostali aj dodací list. Nedávno sme si povedali, čo to je dodací list a na čo slúži. Len si zrekapitulujme, že vo všeobecnosti slúži na to, aby dodávateľ preukázal, že dodal tovar alebo službu v požadovanom množstve či kvalite. Dodací list sám o sebe nie je ale účtovným dokladom. Samozrejme, môže sa ním ale stáť, ak sú na ňom uvedené všetky potrebné informácie, ktoré sú upravené v Zákone o účtovníctve.

Rovnako treba uviesť, že legislatíva presne nedefinuje, ako má dodací list vyzerať a čo má obsahovať. To je dôvod, prečo sa dodací list môže líšiť v závislosti od dodávateľa.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Väčšinou na ňom ale nájdeme identifikačné údaje dodávateľa a odberateľa, dátum expedície a dodania tovaru, evidenčné číslo, číslo faktúry, ku ktorej prináleží dodací list a samozrejme informácie o tovare či služby vrátane ceny. V neposlednom rade by na dodacom liste malo byť uvedené aj to, kto ho vydal, a kto tovar prebral.

TIP: Vedeli ste, že dňom dodania tovaru alebo služby vám vzniká daňová povinnosť?

Môže faktúra byť zároveň aj dodacím listom?

Ako sme si už vyššie povedali, tak dodací list slúži hlavne na preukázanie toho, že ste dodali nejaký tovar alebo službu v určitom množstve a kvalite. Dodací list je väčšinou prílohou faktúry. Krátka odpoveď, či môžete faktúru použiť aj ako dodací list, je, že áno. Nemusíte si teda pridávať papierovačky naviac. Samozrejme, závisí to aj od typu podnikania. Niekedy je výhodnejšie mať extra dokument, aby ste mohli lepšie monitorovať tok tovaru a služieb.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Treba ale podotknúť, že na to, aby ste mohli faktúru použiť ako dodací list, tak je potrebné, aby ste na nej uviedli, že faktúra slúži aj ako dodací list a súčasne je v nej nevyhnutné rozpísať položkovito predmet dodávky tovaru alebo služby vrátane cien.

V našej aplikácií, môžete nielen predmet dodávky tovaru alebo služby podrobne rozpísať do faktúry, ale zároveň môžete do poznámky pod položkami, resp. nad položkami, uviesť, že faktúra slúži aj ako dodací list.

Zdielať: