Podnikanie so sebou prináša aj viacero povinností, o ktorých mnohí začínajúci podnikatelia ani netušia. Nie je to len o vystavovaní faktúr, ale aj rôznych povinnostiach, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy. Málokto napríklad vie, že pri kúpe služieb zo zahraničia, ich treba zdaniť „dépehačkou“ a to aj v prípade, ak ste neplatičom DPH. Alebo aké sú rozdiely medzi rôznymi typmi platcami DPH. Problematika ako taká je ale oveľa komplikovanejšia.

Dnes sa pozrieme na ďalšiu tému, ktorá bude zaujímať hlavne (ale nielen ich) prevádzkovateľov e-shopov, ktorý predávajú tovar alebo služby do zahraničia, najčastejšie do Českej republiky, no tieto pravidlá sa uplatňujú aj na iné členské krajiny Európskej únie.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Pozor, pri predaji tovaru a služieb do zahraničia sledujte dosiahnutý obrat

Pravdepodobne by vás to nenapadlo samo od seba, ale ak máte e-shop a predávate svoj tovar alebo službu aj do zahraničia inej ako zdaniteľnej osobe, a presiahnete určitú hranicu obratu, tak máte povinnosť, aby ste sa registrovali ako platca DPH v danej krajine.

Od 1.07.2021 došlo k harmonizácii pravidiel naprieč Európskou úniou pri predaji tovaru a služieb do zahraničia. Prevádzkovatelia e-shopov, ktorí predávajú tovar (prípadne ak predávajú služby) do zahraničia, musia pri dodaní tovaru do konkrétnej krajiny, ak obrat presiahol 10-tisíc €, registrovať sa v danej krajine ako platca DPH, aby tam odvádzali dane.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Rovnako dôležité je ale prízvukovať, že to platí len v prípade, ak dodávate tovar, resp. službu inej ako zdaniteľnej osobe, to znamená, že napríklad fyzickej osobe, ktorá je koncovým zákazníkom.

Túto problematiku upravuje § 16a Zákonu č. 222/2004 Z. z. (Zákon o DPH).

Podľa tohto paragrafu je miestom dodania tovaru pri predaji na diaľku na území Európskej únie miesto, odkiaľ sa odosiela alebo preprava tovaru začína. No je tam jeden háčik, ktorým je, ak dodávka tovaru alebo služby do konkrétnej krajiny presiahne určitú kumulatívnu hodnotu, ktorou je už spomínaných 10-tisíc €, tak miestom doručenia tovaru alebo služby je miesto dodania. Túto problematiku rieši konkrétne bod c) a článok 2 toho istého paragrafu, v ktorom sa píše:

(2) Ak sa počas kalendárneho roka presiahne limit podľa odseku 1 písm. c) (pozn.: 10-tisíc € bez dane), dodaním tovaru alebo služby, ktorým sa prekročí tento limit, miesto dodania tovaru sa mení na miesto dodania tovaru podľa § 14 ods. 2 a miesto dodania služby sa mení na miesto dodania služby podľa § 16 ods. 14.

Ešte raz ale podotýkame, že sa to týka len prípadu, ak dodávate tovar alebo služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe.

One Stop Shop (OSS) – čo to je?

Ak sa vám darí a ponúkate tovary a služby mimo našej domoviny aj do zahraničia, tak sa vám môže stať, že hravo prekročíte obrat 10-tisíc €. Treba povedať, že výška tohto obratu sa určuje pre každú krajinu zvlášť. Napríklad, ak niečo predáte za 5 100 € do Českej republiky a za ďalších 5 000 € do Rakúska, tak vám nevznikajú ďalšie povinnosti. Vzniknú vám ale, ak by ste predali za 10 000 € do Česka a 100 € do Rakúska. V tomto prípade vám vznikne povinnosť odviesť DPH do Českej republiky.

Každá krajina má vlastný systém zdanenia a zákony a ich pochopenie a prispôsobenie sa im, môže byť pomerne náročné. Práve preto vznikol systém One Stop Shop.

Využitie One Stop Shop (OSS) je v prvom rade dobrovoľné, no vie vám to vo významnej miere zjednodušiť život. Dôvodom je, že OSS umožňuje podať jedno DPH priznanie za transakcie, ktoré podliehajú DPH vo viacerých členských krajinách Európskej únie. Vo výsledku to pre vás znamená, že vám odpadá povinnosť registrovať sa v každej krajine zvlášť ako platca DPH, kde musíte.

Koho každého sa týka OSS?

Záverom nám dovoľte uviesť, na koho každého sa vzťahuje OSS:

  • predaj tovaru na diaľku na území EÚ (tzv. „zásielkový predaj“ alebo „on-line predaj“ alebo „internetový predaj“ tovaru)
  • predaj tovaru prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania (napr. cez elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok)
  • poskytovania služieb (pri ktorom je miesto dodania určené podľa § 16 zákona o DPH nezdaniteľným osobám z členských štátov)

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť. V prípade, ak potrebujete viac podrobností o danej problematike, tak kontaktujte vášho účtovníka.

Zdielať: