Pravdepodobne ste už počuli pojem životné minimu. Vo všeobecnosti ide o zákonom definovanú minimálnu hodnotu príjmu, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Inými slovami, ide o minimálnu hranicu príjmov, ktorá slúži na zaistenie výživy a ostatných potrieb. Pre tých, ktorí nevedia, tak životné minimum definuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. Táto hodnota sa každoročne upravuje a to vždy k 1. júlu.

Pod príjmom chápeme úhrn všetkých príjmov.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Ako sa vypočíta životné minimum?

Životné minimum, ako sme už vyššie spomenuli, sa každoročne upravuje a to na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tento údaj poskytuje Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Štatistický úrad SR.

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.06.2025

V roku 2022 bola výška životného minima vypočítaná na sumu 234,42 € na jednu plnoletú osobu. V roku 2023 to bolo 268,88 €. Od 1.7.2024 životné minimum vzrastie na 273,99 €.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

V súvislosti s pojmom životné minimum je dôležité ale uviesť, že táto suma, sa znižuje na ďalšiu vyživovaciu osobu v domácnosti. Inými slovami, ak ide o okruh spoločne posudzovaných osôb, tak výška životného minima pre ďalšiu osobu je o niečo nižšou ako pre prvú.

Ak v jednej domácnosti žije ďalší dospelý človek, tak druhej dospelej osobe sa prisudzuje suma 191,14 € (pozn. do 30.6.2024 to je 187,57 €).

faktura_peniaze
Zdroj: Stefan Schweihofer z Pixabay

V prípade, ak v domácnosti žije ešte nezaopatrené dieťa, tak na neho pripadá suma 125,11 € (pozn. do 30.6.2024 to je 122,77 €).

Aké je životné minimum pre 4-členú rodinu?

Ukážme si teraz modelový príklad, rodinu so 4 členmi. Dvaja z toho sú dospelí a dve deti.

Životné minimum pre 4-členú rodinu je (od 1.7.2024) 273,99 (vy) + 191,14 (váš partner) + 122,77 (dieťa) + 122,77 (dieťa) = 710,67 €.

Ak by ste nemali partnera, a mali by ste len jedno dieťa, tak vaše spoločné minimum by bolo 273,99 + 122,77 = 401,76 €

Prečo je výška životného minima dôležitá?

Možno si teraz poviete, že máte väčší príjem, ako je výška životného minima, a preto sa vás toto nedotýka. Nemáte celkom tak pravdu. Dôvodom je, že na minimálnu výšku životného minima je naviazaných viacero premenných, s ktorými sa bežne stretávate. Ide napríklad o nezdaniteľnú časť základu dane. V tomto konkrétnom prípade ide o príjem, z ktorého nemáte povinnosť platiť daň. Viac o tejto téme sa dozviete v tomto článku, kde sme sa tejto problematike venovali podrobne.

Okrem výšky dane, minimálna výška životného minima je dôležitá aj pre výpočet rodičovského príspevku, ktorý narastá o rovnaký koeficient ako životné minimum. Okrem toho, od životného minima sa odvíjajú aj minimálne zdravotné odvody zamestnanca.

Okrem spomenutých premenných vyššie, sa na životné minimum viažu desiatky ďalších daňových veličín (napr. sadzba dane, kedy budete platiť 25 % daň z príjmu,..), sociálnych a zdravotných dávok a príspevkov.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: