Kryptomeny zažívajú v posledných týždňoch znovuzrodenie. Približne rok dozadu Bitcoin a ďalšie digitálne meny padli na svoje dno. V súčasnosti je tomu ale presne opačne. Z každej strany môžeme čítať správy o tom, ako Bitcoin či iné meny dosahujú svoje historické maximá. Vedeli ste ale, že z predaja kryptomien vám plynú povinnosti voči daňovému úradu? Poďme sa na túto tému pozrieť bližšie s portálom Vosveteit.sk, ktorý sa téme daní z kryptomien venoval podrobne.

Dane a kryptomeny

Dane z kryptomien sú povinné platiť všetky osoby, ktoré predali v zdaňovacom období kryptomeny. Predaj virtuálnej meny je definovaný v zákona o dani z príjmov ako výmena virtuálnej meny za majetok, výmena kryptomeny za inú virtuálnu menu, výmena virtuálnej za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

„Príjem z predaja virtuálnej meny zahrňuje fyzická osoba do základu dane (čiastkového základu dane) v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k výmene virtuálnej meny za majetok, za inú virtuálnu menu, alebo k výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby, alebo ak dôjde k predaju (odplatnému prevodu) virtuálnej meny.“, vysvetlila pre portál hovorkyňa FS.

Za predaj kryptomien sa nepovažuje, ak ich prevediete z jednej peňaženky do druhej alebo ste kryptomeny nakúpili a držíte ich na účte a to bez ohľadu na to, či sa ich hodnota mení jedným alebo druhým smerom. V týchto dvoch situáciách vám nevzniká povinnosť podávať daňové priznanie či platiť dane. Pozor si ale dajte, ak ste kryptomeny vymenili za inú menu, alebo ste mali z nich iný prospech. V tomto prípade je situácia odlišná.

faktura_peniaze
Zdroj: Stefan Schweihofer z Pixabay

Rovnako treba povedať, že od podania daňové priznania a odvedenia dane, nie ste oslobodený ani v situácii, keď ste kryptomeny vyťažili. Daňová povinnosť vám vzniká pri výmene kryptomeny za peniaze či iný prospech.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Čo si môžete zarátať do nákladov?

Aby ste znížili svoj daňový základ, tak si môžete zarátať do nákladov vynaložené náklady na zaobstaranie meny. Ide napríklad o nákup samotnej meny, kúpa počítača, cez ktorý ju ťažíte, ale aj výdavok na poistné na verejné zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je daňovník povinný zaplatiť z tohto druhu príjmu.

Aké je daňové zaťaženie príjmu z kryptomien

Ak ste predali kryptomeny a vygenerovali ste ich predajom profit, tak ste povinný odviesť 14 %  na zdravotné odvody. Tam to ale nekončí, následne ste povinný odviesť 19 %, resp. 25% ako daň v závislosti od dosiahnutej výšky základu dane zisteného podľa zákona o dani z príjmov. V prípade právnických osôb to je 15 %, resp. 21% v závislosti od tržieb. Samozrejme, ak ste právnická osoba a rozhodnete si vyplatiť zisk v dividendách, tak ešte musíte odviesť dane z dividend.

faktura_titulny obrazok
Zdroj: chat.openai.com / DALLE

Môžete dostať pokutu, ak nepriznáte príjem?

Krátka odpoveď je, že áno, môžete. Ak daňovému subjektu vznikla povinnosť podať daňové priznanie a túto povinnosť si nesplní v zákonom ustanovenej lehote, správca dane mu uloží pokutu od 30 eur do 16 000 eur. Samozrejme, výška pokuty sa odvíja od závažnosti porušenia povinností, trvania a následkov protiprávneho stavu.

V prípade, ak by ste sa chceli vyhnúť plateniu daní a odvodov z predaja kryptomien, tak je potrebné zmeniť vašu daňovú rezidenciu na inú krajinu. To sa oplatí v situácii, keď máte príjem z predaja kryptomien vyšší. Samozrejme, treba si vybrať krajinu, v ktorej sú dane z kryptomien nižšie alebo žiadne. To môžete spraviť tak, že sa budete zdržiavať väčšiu časť roka v krajine, kde chcete odviesť dane.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: