Nedávno sme sa pozreli na tému, ako funguje živnosť popri zamestnaní, prípadne, aké je odvodové zaťaženie živnostníkov. Dnes sa pozrieme na ďalšiu tému, ktorá trápi mnohých (ne)podnikateľov/živnostníkov, ktorou je daňový bonus na deti.

Kto každý má nárok na daňový bonus na deti

V prvom rade je potrebné povedať, aký zákon rieši daňový bonus. Túto problematiku bližšie rozoberá Zákon o dani z príjmov a to konkrétne v § 33.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

„Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu,..“, je uvedené v § 33 odseku 1.

Daňovníkom, ktorý si môže uplatniť túto daňovú výhodu, môže byť ale len fyzická osoba, ktorá dosiahla zdaniteľné príjmy zo zamestnania alebo z podnikania, resp. inej zárobkovej činnosti, ktoré sú predmetom dane. Daňový bonus sa uplatňuje formou zníženia dane z príjmov alebo znížením preddavkov na daň, ktorú daňovník musí platiť.

Dôležité je povedať, že ak sú v domácnosti dvaja rodičia a napríklad len jedno dieťa, tak daňový bonus si môže uplatniť len jeden rodič. Vyplýva to z odseku 4.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

„Ak dieťa (deti) uvedené v odseku 2 vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich,..“

Daňový bonus si môže daňovník uplatniť na každé nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najviac ale do veku dosiahnutia 25 rokov, ak dieťa ešte študuje ďalej. Bonus si možno uplatniť buď mesačne alebo ročne. Ak si ho uplatníte mesačne, tak sa to odzrkadlí vo vašej mzde, ktorá bude navýšená. V prípade, ak sa rozhodnete uplatniť si tento bonus ročne, tak sa uplatňuje podaním daňového priznania, resp. vykonaním ročného zúčtovania dane.

Výška daňového bonusu pre rok 2024 je:

  • 140 € / mesačne pre diéta do dovŕšenia 18 rokov.
  • 50 € / mesiac pri dieťati od 18 rokov a vyššie.

Treba ale podotknúť, že od 1.1.2025 bude daňoví bonus nastavený nasledovne:

  • 100 € / mesiac pre deti do 15 rokov.
  • 50 € / mesiac pre deti nad 15 rokov.

Rovnako dôležité je uviesť, že nie každý dosiahne maximálny daňový bonus.

Ako sa vypočíta daňový bonus na dieťa (teória)?

„Nárok na daňový bonus podľa odseku 1 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu,..“, je uvedené v odseku 6 § 33.

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Taktiež dôležité je podotknúť, že uplatniť si daňový bonus môžete len do maximálne zákonom stanovenej sumy. Napríklad, maximálny daňový bonus na dieťa je pre tento rok 140 € (resp. 50€), ak by vám ale napríklad vyšiel 180 €, tak môžete požiadať o daňový bonus do výšky maximálne 140 € (resp. 50€).

Ako vypočítam daňový bonus na dieťa v praxi

Môžu nastať teda dve základné situácie a to, buď ste zamestnanec alebo živnostník, resp. vykonávate inú samostatne zárobkovú činnosť.

Ukážeme si výpočet daňového bonusu na príklade, ak podnikáte. Predstavte si situáciu, že ste živnostník a podľa § 5 o daní z príjmov vám vyjde, že základ dane z príjmov pre vás predstavuje 15 tisíc € (pozn. základ dane je čiastka, ktorá presahujú daňové výdaje) a máte jedno dieťa. Z tejto sumy limit je 3 000 € (15 000 x 20%). Maximálny daňový bonus na jedno dieťa do 18 rokov je 140 € x 12 = 1 680 €. Takže v tomto prípade si môžete uplatniť maximálny limit 1 680 €. Ak by ste skončili ako živnostník v strate, tak bohužiaľ, nárok na daňový bonus na dieťa nemáte.

Rovnako ale môže nastať situácia, že ste zamestnanec. Vzorec na výpočet je: čiastkový základ dane (hrubá mzda – zaplatené odvody zamestnancom) x príslušné percento, ktoré je stanovené zákonom podľa počtu vyživovaných detí.

Predstavte si modelovú situáciu, že zarábate 1 000 € v hrubom. Odvody zamestnanca v tomto prípade predstavujú 134 € (13,4 % z hrubej mzdy). Váš čiastkový základ dane je 866 €. Daň predstavuje 164,54 €. Ak by ste nemali dieťa, tak vaša čistá mzda bude 701,46 €. Ak máte ale jedno dieťa do 18 rokov, tak vaša čistá mzda bude 841,46 €. Maximálny daňový bonus na jedno dieťa do 18 rokov je 140 €, aby ste si ho mohli uplatniť v maximálnej výške, tak tento limit musí podliezť čiastkový základ dane x príslušne percente (pri jednom dieťati to je 20 %). V tomto prípade je to teda 173,2 € (866 € x 20%), no vzhľadom na to, že limit je 140 € / mesačne, tak máte nárok len na maximálnu výšku daňového bonusu.

Dovoľte nám záverom ale pripomenúť, že od budúceho roka (2025) sa bude znižovať daňový bonus na dieťa z 140 € na 100 € vrátane veku z 18 rokov na 15, kedy si môžete uplatniť vyššiu daňovú úľava.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: