Podnikanie so sebou prináša aj viacero povinností a to obzvlášť, ak ste platcom DPH. Vystavením faktúry a zaplatením dane zo zisku pri ročnom zúčtovaní, to nekončí. Nedávno sme si niečo povedali o daňovej povinnosti a o tom, kedy vzniká. Vo všeobecnosti daňová povinnosť vzniká dňom, kedy bol tovar alebo služba dodaná, resp. ak ste dostali zaplatené skôr, ako ste dodali tovar a službu, tak vzniká dňom prijatia platby. Tieto dátumy sú dôležitými, lebo od nich sa odvíja, kedy vy ako platca DPH musíte odviesť štátu daň z pridanej hodnoty.

Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti

Problematiku odvádzania DPH rieši podrobne paragraf § 78 o zákone o DPH a to už v prvom odstavci. Daň, ktorú je platiteľ povinný odviesť, je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná v lehote pre splatnosť cla podľa colných predpisov.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Preložme si to ale do ľudskej reči. Predstavte si situáciu, že ste v januári odovzdali zákazku a vystavili ste faktúru 15. januára. To je deň, kedy vám vznikla daňová povinnosť. Zdaňovacie obdobie, je ale obdobie, do ktorého spadá táto daňová povinnosť, a tým je celý január, ak ste mesačný platca DPH. To znamená, že DPH musíte odviesť štátu najneskôr do 25. februára. Za špecifických podmienok môže byť ale vaše zdaňovacie obdobie aj každý štvrtok. Závisí to od výšky tržieb, ktoré ste dosiahli za uplynulých 12 mesiacov a rovnako musíte túto zmenu zdaňovacieho obdobia nahlásiť daňovému úradu v stanovenom termíne podľa § 77 článku číslo 3.

Vráťme sa ale späť k štandardnej situácii. Ďalej treba taktiež povedať, že v rámci týchto 25 dní, do kedy ste povinný odviesť štátu DPH, musíte rovnako podať aj daňové priznanie, ktoré je podkladom k tomu, koľko peňazí musíte odviesť štátu.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Ak vám vznikla daňová povinnosť, môžete ju uhradiť bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu dane alebo v hotovosti poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu, resp. keď pošta prijala hotovosť.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: