Pre mnohých je vystavovanie faktúr stresom, ale nemusí byť. Ide o jednoduchú činnosť, pričom keď používate aplikácie, ako je napríklad tá naša, tak je to o to jednoduchšie.

Vystavovanie faktúr je pre mnohých podnikateľov tou najkrajšou činnosťou, lebo dostanú zaplatené za odvedenú prácu. No nie vždy stihnú vystaviť faktúru hneď, ako dodajú tovar či službu. Rozmýšľali ste ale niekedy nad tým, do kedy musíte faktúru vystaviť najneskôr?

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Do kedy musíte vystaviť faktúru?

Faktúru nemôžete vystaviť, ako sa vám zachce. Napríklad dva mesiace po tom, ako dodáte tovar či službu. Máte na to termíny, do kedy to musíte stihnúť. Túto problematiku rieši § 73 zákona o DPH.

Na vystavenie faktúry máte vo všeobecnosti 15 dní odo dňa, kedy ste dodali službu alebo tovar. Samozrejme, môžu nastať aj iné situácie. Napríklad, že vám zákazník uhradil poplatok za službu alebo tovar dopredu. V tomto prípade musíte faktúru vystaviť do 15 dní od prijatia platby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola takáto platba prijatá.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Môže ale kľudne nastať aj situácia, že máte obchodného partnera spoza hraníc našej krajiny. Aj v tomto prípade platia určité pravidlá. Faktúru ste povinný vystaviť do 15 dní podľa nasledovných pravidiel:

  • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43,
  • od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte.

Pozor, pre neplatičov DPH platia iné pravidlá

V prípade, ak ste neplatičom DPH, tak pre vás platia mierne odlišné pravidlá. Zákon nestanovuje v tomto prípade presný termín, do kedy musíte vystaviť faktúru. Je tam ale jedno ale. Ním je, že Zákon o účtovníctve nariaďuje, aby ste faktúru vystavili bez zbytočného odkladu. Znamená to, že by ste ju mali vystaviť hneď potom, ako dodáte tovar alebo službu zákazníkovi.

Aká môže byť lehota splatnosti faktúry?

V prípade lehoty splatnosti faktúry je najlepšie, aby ste mali dohodu s odberateľom tovaru alebo služby. Štandardne to bývajú 2-týždne, čo je dostatočná dlhá doba na to, aby faktúru klient uhradil. Môžete sa ale dohodnúť aj na inej lehota, no tá nesmie byť dlhšia ako 60 dní od vystavenia faktúry.

Dovoľte nám, dať vám zároveň do pozornosti článok, v ktorom sme sa venovali téme, či musí alebo nemusí klient akceptovať elektronickú faktúru.

Zdielať: