Materstvo sa pokladá za jedno z najkrajších období v živote ženy. Spolu s príchodom bábätka sa však okrem toho, že sa rodine obráti život hore nohami, mnoho žien obáva aj o príjem a ako to budú finančne zvládať. Materské dávky sú jedným z typov príspevkov od štátu, ktoré vám majú pomôcť preklenúť toto náročné obdobie, počas ktorého žena aktívne nepracuje, ale venuje sa výchove dieťaťa.

Kto a kam vám vypláca materské dávky

V prvom rade je potrebné povedať, aký štátny orgán má na starosti vyplácanie materskej dávky. Ide o Sociálnu poisťovňu. Túto dávku vám môže vyplatiť viacerými spôsobmi. Prvým a pravdepodobne tým najviac komfortným je priamo na váš bankový účet. Alternatívne vám ju môže vyplácať na adresu určenú príjemcom alebo na adresu trvalého pobytu poberateľa dávky prostredníctvom Slovenskej pošty.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Z akého titulu je vyplácané materské

Materské je dávka poskytovaná ženám (alebo aj inému poistencovi, ktorý má na túto dávku nárok) z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Peniaze euro
Zdroj: Photo Mix z Pixabay

Kto má nárok na materské

Nárok na materské má nemocensky poistená osoba (pozn. alebo jej plynie ochranná lehota po skončení poistenia), ktorá bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných 2 rokoch pred pôrodom.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Nárok na materské dávky vzniká:

  • zamestnancovi,
  • povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe,
  • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe a
  • fyzickej osobe, ktorej vznikol nárok na vyplácanie materského po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Kedy vzniká nárok na materské

Nárok na materské vzniká matke dieťaťa od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý je určený lekárom, najskôr ale od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom, ak poistenka požiadala o výplatu materského v rozmedzí 8-6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. V prípade, ak pôrod nastal skôr, než si matka uplatnila nárok na výplatu materského, tak vzniká odo dňa pôrodu.

„Pozor, ak ste živnostník/živnostníčka či samostatne zárobkovo činná osoba, tak musíte mať riadne vysporiadané poistné.“

Kedy zaniká nárok na materské

Nárok na materské si matka môže uplatniť spravidla najneskôr do 34 týždňov od vzniku nároku. Ak ide o osamelú matku, nárok na poberanie materskej dávky má 37 týždňov od vzniku nároku. V prípade, ak sa matke narodili dve a viac detí, tak nárok má najdlhšie 43 týždňov od vzniku nároku na materské.

Ako sa určuje výška materského príspevku

Treba podotknúť, že spodná hranica výšky materského nie je ohraničená. Výška dávky závisí od výšky odvedeného poistného.

Určuje sa na základe denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Dôležité je rovnako poznať rozhodujúce obdobie a vymeriavací základ. Spravidla obdobím pre výpočet materského je predošlý rok (pozn. obdobie ale môže byť aj rôzne, napríklad keď ste menili zamestnávateľa).

Výška materského predstavuje 75 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

danovy bonus na dieta kalkulacka peniaze vypocet
Zdroj: Bruno z Pixabay

Pozor, je tu ale strop

V praxi to znamená, že matka dostane po nástupe na materskú dovolenku 75 % zo svojho predchádzajúceho platu. Tu treba ale podotknúť, že existuje strop. Pre rok 2024 je maximálna výška dennej materskej 64,30 € (75 % z 85,74 €). To znamená, že na to, aby ste dosiahli maximálnu výšku materskej, tak musíte mať priemerný hrubý príjem 2 608 € pri 31 dňovom mesiaci (pozn. v roku 2025 bude maximálny vymeriavací príjem 2 680€). Dobrou správou je, že do toho priemerného príjmu, sa vám počítajú aj prémie.

Ako si uplatniť nárok na materské?

Záverom nám dovoľte uviesť, že tento nárok si treba uplatniť a uplatňuje sa prostredníctvom tlačiva Sociálnej poisťovne (Žiadosť o materské), ktoré je potrebné potvrdiť lekárom (pozn. v prípade zamestnanca, je potrebné predložiť ho zamestnávateľovi ešte predtým, ako ho doručíte na úrad, ktorí ho potvrdí).

Taktiež nám dovoľte povedať, že živnostníčky (resp. živnostníci) môžu počas poberania materského vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. Živnosť nemusia rušiť ani ju pozastaviť. Sociálna poisťovňa nesleduje dosahovanie príjmov počas poberania tejto dávky.

Zdielať: