Spolu s podnikaním ruka v ruke idú aj rôzne povinnosti. Jednou z nich je povinnosť registrovať sa ako platca DPH, ktorá vzniká za určitých okolností. Platcom DPH sa môžete stať ale aj dobrovoľne. Poznáme viacero typov platcov DPH. Túto problematiku rieši primárne Zákon o DPH v § 4, § 7 a § 7a.

Platca DPH podľa § 4

Najčastejšie sa môžete stretnúť s platcom DPH podľa § 4. V tomto prípade ide o regulárneho platcu, ktorý vystavuje faktúry s 20 % prirážkou v podobe DPH za tovary a služby, ktoré predal. Túto DPH následne je povinný odviesť štátu. Spravidla to je do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia. Túto problematiku rieši paragraf § 78 o zákone o DPH.

Získajte bezplatný prístup do aplikácie hneď teraz

Registrujte sa a vyskúšajte si našu aplikáciu bez toho, aby ste zadávali platobné údaje z karty.
Sila hesla

Pre lepšiu ilustráciu si predstavte modelovú situáciu, že ste predali tovar za 1 000 € a k tejto sume je potrebné prirátať DPH vo výške 20 %, teda 200 €. Váš zákazník vám zaplatí na účet 1 200 € a vy týchto 200 € ste povinný odviesť štátu a to najneskôr do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.

danovy bonus na dieta kalkulacka peniaze vypocet
Zdroj: Bruno z Pixabay

Nevýhody platcu DPH

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, komu predávate svoje tovary a služby. Ak obchodujete s neplatcami DPH, tak tým, že im navýšite faktúru o 20 %, zvýšite im náklady. Prirodzene budú preto hľadať produkt alebo službu niekde inde bez prirážky. V prípade, ak obchodujete s platcami DPH, tak to nepredstavuje pre vašich klientov žiadne ďalšie náklady, hoci sa to môže tak zdať. Nižšie si vysvetlíme, prečo je tomu tak.

Zaujal vás náš článok? Ostaňme v kontakte!

Odoberajte náš newsletter, aby vám neušli žiadne dôležité informácie...

Ďalšou nevýhodou je, že administratíva spoločnosti je náročnejšou. Každý mesiac musíte podať priznanie k DPH a kontrolné hlásenia a samozrejme, musíte aj uhradiť DPH, ak vám vyjde povinnosť ju uhradiť. Zároveň vám môže pribudnúť povinnosť podávať súhrnné výkazy, ak dodávate tovar alebo poskytujete služby do členských krajín Európskej únie.

Čo treba ďalej brať do úvahy, ak sa chcete stať dobrovoľným platcom DPH, je platobné disciplína vašich obchodných partnerov. Hypoteticky môže nastať situácia, že ak vystavíte faktúru s dlhšou splatnosťou, a vy odvediete DPH, tak vám môžu tieto peniaze chýbať v peňažnom toku. Treba ale podotknúť, že nie vždy budete musieť odviesť DPH štátu. Kľudne môže nastať situácia, že štát vám DPH vráti späť. S tým súvisí aj hlavná výhoda platcu DPH.

Výhody platcu DPH

Hlavnou výhodou platcu DPH je, že máte nárok, ak nakupujete tovary alebo služby od platcu DPH, uplatniť si daňový odpočet. V praxi to znamená, že si môžete zaplatenú DPH odpočítať v daňovom priznaní od tej prijatej a štátu odvediete len rozdiel. Hypoteticky môže nastať situáciu, že vám vznikne preplatok. V tomto prípade vám štát vráti zaplatenú DPH. Pre lepšiu situáciu si predstavte, že kúpite tovar za 1 200 € s DPH z toho 200 € je DPH. V priebehu rovnakého mesiaca vystavíte faktúru vo výške 120 € z čoho je DPH 20 €. Máte potom nárok od štátu si pýtať späť 180 €, lebo vám vznikol preplatok (200 € / vaše náklady na DPH – 20 € / DPH, ktorú ste prijali od klienta).

Peniaze euro
Zdroj: Photo Mix z Pixabay

Platcom DPH sa oplatí stať, keď nakupujete tovary a služby od platcu DPH.

Registrácia na DPH

Ako sme v úvode spomínali, tak registrácia DPH vám môže plynúť zo zákona alebo sa môžete registrovať dobrovoľne. Zo zákona sa musíte registrovať ako platca DPH podľa § 4, keď za uplynulých 12 mesiacov dosiahnete tržby 49 790 € a viac. Žiadosť o platcu DPH musíte podať najneskôr do 20 dní po skončení mesiaca, v ktorom ste dosiahli potrebný obrat.

Pozn.: Od roku 2025 bude povinnosť registrovať sa za platcu DPH pri obrate od 50-tisíc eur za predchádzajúci rok. Resp. platcom DPH sa budete musieť stať odo dňa, keď v kalendárnom roku presiahne váš obrat 62 500 eur.

Ako sme vyššie spomínali, tak platcom DPH sa môžete stať aj na dobrovoľnej báze. To sa vám napríklad oplatí, keď plánujete robiť väčšiu investíciu. V tomto prípade daňový úrad bude posudzovať vašu žiadosť individuálne.

Platca DPH podľa § 7 a § 7a

Nie každý platca DPH si je ale rovnocenný. Mnoho začínajúcich podnikateľov si myslí, že povinnosť registrácie platcu DPH závisí len od výšky dosiahnutých tržieb. Nie je ale tomu tak. V prípade, ak dodávate službu do zahraničia, tak ste povinný sa ešte pred jej dodaním registrovať ako platca DPH podľa § 7a. Vy v tomto prípade vystavujete faktúru v špeciálnom režime prenesenej daňovej povinnosti a DPH je povinný odviesť váš zákazník v krajine, kde podniká. Zároveň, ak dodávate službu do zahraničia, tak máte povinnosť vyhotoviť súhrnný výkaz. Registrovať sa nemusíte a ani podať súhrnný výkaz len v situácii, ak dodávate službu fyzickej osobe. Tu ale podotýkame, že treba rovnako sledovať obrat. Ak presiahne obrat z predaných tovarov či služieb 10-tisíc € do konkrétnej krajiny fyzickým osobám, tak sa v nej musíte registrovať ako platca DPH. Túto problematiku upravuje § 16a Zákonu č. 222/2004 Z. z. (Zákon o DPH).

Ďalej, registrovať sa ako platca DPH podľa § 7a musíte aj v situácii, keď nakupujete služby zo zahraničia, napríklad reklamu z Facebooku. V tomto prípade sa vám nákup služieb predraží o 20 %, lebo musíte odviesť na Slovensku daň za prijatú službu (reklamu). Pre lepšiu ilustráciu si predstavte, že nakúpite reklamu za 100 € bez DPH. K tejto sume musíte pripočítať 20 %, teda 20 €, ktoré musíte odviesť najneskôr do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť.

Registrovať sa ako platca DPH podľa § 7 ste povinný v situácii, keď nadobúdate tovar(y) z iného členského štátu, ktorého hodnota bez dane dosiahne 14 000 €. Následne máte povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku. Registrácia musí byť vykonaná pred dňom, keď hodnota nadobudnutého tovaru presiahne uvedenú hranicu.

Pre lepšiu ilustráciu si predstavte, že sa rozhodnete kúpiť tovar za 20 000 € z Nemecka. Ešte pred jeho kúpu máte povinnosť registrovať sa ako platca DPH podľa § 7. Potom vám dodávateľ tovaru vystaví faktúru bez nemeckej DPH. Vy máte nato povinnosť odviesť na Slovensku DPH. Mimochodom, do sumy 14 000 tisíc za nezapočítava hodnota nadobudnutého dopravného prostriedku či hodnota nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Ak už ste ale platcom DPH podľa § 7a, tak sa nemusíte registrovať ako platca DPH podľa § 7.

V súvislosti s platcom DPH podľa § 7a a § 7 je ale dôležité podotknúť, že nemáte nárok na odpočítanie dane. Inými slovami, štát vám nevráti zaplatenú DPH.

Upozorňujeme, že informácie vyššie majú len informatívny charakter a autor článku nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť.

Zdielať: